best of ooh

News from OOH

Best-of-OOH shares inspiration & knowledge about the best use of OOH media by showing the best campaigns in Belgium.

Benchmark OOH media Investments full year 2023

Op 2 jaar tijd zijn de totale omzetten van de OOH-media met 31% gegroeid.
Tijdens dezelfde periode heeft Programmatic DOOH een belangrijke rol opgeëist in de markt. Bijna een kwart van de investeringen in DOOH gebeuren via Programmatic.
De OOH media zetten met een stevige ‘double digit’ groei de tendens van 2022 verder. De totale OOH markt groeit met 16,5 % ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. DOOH (Digital Out Of Home) groeit nog iets sterker dan de globale markt en bestendigt zijn marktaandeel met bijna 33% van de totale investeringen.

“De double digit groei van 16,5% in 2023 duidt voor het derde jaar op rij op een bloeiende OOH industrie”, becommentarieert Jos Van Campenhout, CEO van Outsight. “Digital Out Of Home (DOOH) verstevigt met een indrukwekkende groei van +27% zijn positie en is goed voor bijna een derde (32,7%) van de totale investeringen.
Programmatic DOOH (pDOOH) is andermaal het snelst groeiende marktsegment”, 
vervolgt Van Campenhout.”. ‘Programmatic Digital Out Of Home’ (pDOOH) heeft tijdens het afgelopen jaar een belangrijke positie ingenomen met een duizelingwekkende stijging van 30% van het omzetvolume.Bijna ¼ van alle DOOH werd in 2023 programmatic aangekocht.”

“Er is een duidelijke correlatie tussen de stijging van het aantal campagnes die gebruik maken van pDOOH en de progressie van de totale markt”, stelt Thomas De Greef, Head of OOH bij GroupM. “De mogelijkheden die Programmatic DOOH biedt, trekken extra budgetten aan van nieuwe adverteerders die de stap naar buitenreclame zetten om hun digitale campagnes te versterken door DOOH formaten te integreren in hun media mix. Bovendien voegen steeds meer adverteerders die vertrouwd zijn met de krachten van OOH media, ook pDOOH toe om hun campagnes nog doeltreffender te maken.”

Benchmark OOH Media Investments HY 23/22

De omzetten van OOH media kennen dubbel digit groeicijfers (12,8%) voor het eerste semester 2023 versus dezelfde periode 2022.
DOOH (Digital Out Of Home) groeit nog iets sterker dan de globale markt en bestendigt zijn marktaandeel met bijna 31% van de totale investeringen.
Programmatic DOOH (pDOOH) is het snelst groeiende marktsegment. Deze wijze van aankopen van Digital Out Of Home formaten groeide in de eerste jaarhelft met 34% en behelst nu 22% van de totale DOOH omzetten.

Jury results first quarter 2023

De meest in het oog springende OOH-campagnes onderscheiden zich door hun originele concepten en een hoog innovatiegehalte.

“We merken tijdens de jurydebatten dat OOH-media de mogelijkheden voor combinatie van verschillende formaten steeds verder uitbreiden”
, stelt juryvoorzitster Catherine Ducamp (BNP Paribas Fortis) vast. “En tegelijk bevorderen de nieuwe technologieën voor de verspreiding van Digital Out Of Home campagnes de mogelijkheden voor efficiënte targeting. De campagnes die de jury presenteert op het platform voor het eerste trimester zijn allen gekenmerkt door de manier waarop ze de grenzen verleggen van OOH-media, ofwel door innovatie ofwel door een out of the box benadering van de gebruikte formaten.”

The first Benchmark for OOH Investments

De eerste Benchmark van de OOH investeringen is gepubliceerd : DOOH via programmatic kende in 2022 een echte doorbraak
De gespecialiseerde OOH agentschappen hebben intens samengewerkt met de UMA om een eerste benchmark van de OOH samen te stellen op basis van de netto media-investeringen voor de jaren 2022 en 2021, met een opsplitsing van de investeringen tussen de klassieke OOH formaten en de DOOH via rechtstreekse boekingen en via ‘programmatic  buying’.
Eerste conclusie: de OOH Media doen het goed in ons land: de omzetten zijn in 2022 gegroeid met 12,5% in vergelijking met 2021 tot boven de 100 miljoen Euro. Daarnaast valt de sterke stijging (+ 19%) op van DOOH (Digital Out Of Home) dat zo zijn marktaandeel verhoogt tot 30% van de totale investeringen.

Sustainability is key

Duurzaamheid is prioriteit voor Out of Home Media
De partners van het inspiratieplatform Best-Of-OOH, dat de meest innoverende OOH campagnes selecteert, publiceert en bekroont, kwamen eind vorig jaar tijdens hun laatste juryzitting  onder leiding van juryvoorzitster Cathérine Ducamp (Media Manager BNP Paribas Fortis) tot de conclusie dat duurzaamheid een steeds belangrijker aspect wordt bij het oordelen of een campagne voorbeeldig ‘state of the art’ gebruik maakt van OOH media.

Volgens een online onderzoek dat de WFA voerde bij 309 van zijn leden blijkt dat sustainability op de derde plaats in de prioriteitenlijst van marketeers staat, na marketing effectiveness en marketing capabilities.  Cathérine Ducamp: “Voor de media is duurzaamheid een brandend actueel thema, des te meer in out-of-home dat als massamedium extra zichtbaar is in het straatbeeld. De inspanningen die de stakeholders binnen deze sector leveren, hebben een duidelijke en onmiddellijke impact. Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol.”

Around the world

NEWS SEPTEMBER 2022

 

Around the world

Search

Subscribe

* indicates required

Intuit Mailchimp